Koreografi

Berat Uylukçu 2007 yılında Türkiye'de aksiyon&koreografi üzerine film, dizi ve tiyatrolarda çalışmaya başladı. 2007 yılında "Hong Kong Stuntman Association" başkanı ve aksiyon yönetmeni Tony Leung ile çalıştı. Bu süreçte mevcut savaş sanatları altyapısını dövüş koreografilerinde nasıl daha verimli kullanabileceğini öğrendi. Hong Kong aksiyon teknikleri, stunt koordinasyonu ve reaksiyon teknikleri üzerine eğitim aldı. 

 

Sinematografik bir Dövüş Sahnesinin oluşum aşamaları:

1) Senaryo inceleme: Özellikle ülkemizde genel yanlış kanı olan ve senaryodaki sıradan bir karakterin "Kung-Fu" teknikleri ile dövüştürüleceği sanısıdır. Ancak bir dövüş koreografının asıl işi; öncelikle senaryoyu bir bütün olarak incelemek ve karaktere uygun "dövüş kimliği"ni belirlemek ve bu istikrarı korumaktır.

2) Koreografi tasarımı: Karakterin dövüş kimliği belirlendikten hemen sonraki aşamadır. Ana hatlarıyla tasarlanan sahnenin koreografisi, oyunculara aktarıldıktan sonra set anında mekanın gereklerine göre son halini alır.

3) Oyuncu eğitimi: Oyuncunun vücut yapısı ve oynadığı karakterin dövüş kimliğine göre belirlenen koreografi çalışmasından önce, oyuncuya "ekran/perde dövüşü" öğretilir. Koreografik dövüşün amacı oyuncuların birbirlerine veya kendilerine zarar vermelerini engelleyerek güvenli ama gerçekçi sahneler perform etmektir. Bunun için oyuncuların iyi bir savaş sanatları temel eğitimi alması gerekmektedir. Oyuncular ne kadar eğitimli olursa o kadar güzel sahneler çıkarılabilir ve kaza riski en aza indirgenir.

4) Stunt/Dublör eğitimi: Dövüş sahnesinde yer alacak ana karakterler dışındaki yardımcı oyuncu ve dublörlere verilen eğitimdir. Dövüş içindeki temel reaksiyon, darbe alma, düşme teknikleri, temel savaş sanatları bilgisi ve koreografi içinde kullanımları öğretilir. Unutulmamalıdır ki; sinematografik bir dövüş sahnesinde aksiyonu yapan oyuncudan çok, reaksiyonu veren dublöre görev düşer ve sahneyi gerçekçi gösteren çok önemli bir unsurdur. Dublör ne kadar iyi bir eğitim alırsa sahne o kadar gerçekçi ve güzel duracağı gibi hem kendini hem karşısındaki dublör ya da oyuncuyu sakatlama riski azalır.   

5) Set Koreografi Koordinasyonu: Sahne öncesinde koreografinin mekana göre son hali belirlenir. Çekim sırasında oyuncu ve dublörlerin sahneyi koreografiye uygun, güvenli ve gerçekçi olarak en iyi şekilde perform etmeleri sağlanır.